Non-stop
Course name Principles of Tourism
Course date 09.01.2023 - 30.11.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mika Pietarinen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2023
Enrol
Course enrolment info

Principles of Tourism

09.01.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet
 • ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet
 • tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta
 • osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen
 • tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin

Sisältö:

 • matkailun peruskäsitteistö
 • lähtöalueet, reitit ja kohdealueet
 • matkailun työntö- ja vetovoimatekijät
 • matkailun motivaatiotekijät
 • matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset
 • matkailun keskeiset organisaatiot

Assessment criteria

0 – 5

Course way of working and time table

Verkko-opinnot oman aikataulun mukaisesti

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.