Non-stop
Opintojakson nimi Matkailun perusteet
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Matkailun perusteet

09.01.2023 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet
 • ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet
 • tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta
 • osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen
 • tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin

Sisältö:

 • matkailun peruskäsitteistö
 • lähtöalueet, reitit ja kohdealueet
 • matkailun työntö- ja vetovoimatekijät
 • matkailun motivaatiotekijät
 • matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset
 • matkailun keskeiset organisaatiot

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot oman aikataulun mukaisesti

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.