Non-stop
Kursnamn Matkailun perusteet
Kursdatum 09.01.2023 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Mika Pietarinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.11.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Matkailun perusteet

09.01.2023 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet
 • ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet
 • tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta
 • osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen
 • tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin

Sisältö:

 • matkailun peruskäsitteistö
 • lähtöalueet, reitit ja kohdealueet
 • matkailun työntö- ja vetovoimatekijät
 • matkailun motivaatiotekijät
 • matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset
 • matkailun keskeiset organisaatiot

Bedömningskriterier

0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot oman aikataulun mukaisesti

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.