Non-stop
Course name Business in Tourism
Course date 09.01.2023 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mika Pietarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business in Tourism

09.01.2023 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää matkailuyrityksen perustoiminnot ja -käsitteet sekä prosessit. Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa matkailuyritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija osaa kuvata matkailuyrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan matkailuliiketoiminnan perusteet.

Sisältö:

Keskeisenä sisältönä opintojaksolla ovat mm.

  • yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
  • ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
  • toiminta-ajatus ja liikeidea
  • yritystoiminnan perusmalli ja prosessit
  • sidosryhmät ja verkostoituminen
  • yritysmuodot
  • markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa

Assessment criteria

0 – 5

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso, nonstop

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.