Non-stop
Course name Software Testing Project
Course date 31.10.2022 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Natural Sciences HUB
Teacher Markku Kekkonen, Perttu Hietala
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.07.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Software Testing Project

31.10.2022 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa suunnitella ohjelmistotestausprojektin.
  • Opiskelija osaa toteuttaa suunnitellun projektin.
  • Opiskelija osaa raportoida ohjelmistotestausprojektin tulokset asiakkaalle.

Sisältö:

  • Ohjelmistotestausprojektin suunnittelu, toteutus, raportointi toimeksiannon mukaan.

Prerequisites

IT00DI18 Ohjelmistotestauksen menetelmät tai vastaavat tiedot

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5.

Course way of working and time table

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua.

Opintojakson toteutusaika: 31.10.2022-31.08.2023.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)