Spring
Course name Co-ownership as Part of a Career
Course date 01.01.2024 - 31.07.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Antti Sekki
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 31.03.2024
Implementation plan
Enrol

Co-ownership as Part of a Career

01.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Opiskelija osaa

  • listata yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot
  • arvioida yrittäjyysmuodon soveltuvuutta itselleen oma elämäntilanne huomioiden
  • kuvata osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja osaa pohtia ja kuvata itselle sopivinta roolia
  • verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteet eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
  • arvioida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyvät verokäytänteet kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
  • laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Prerequisites

Tämä on amk-tason toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmoittaudu toteutukselle YAMK: Osakkuus osana uraa

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Course way of working and time table

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.