Våren
Kursnamn Osakkuus osana uraa (kevät 2024)
Kursdatum 01.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Antti Sekki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 31.03.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Osakkuus osana uraa (kevät 2024)

01.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa

  • listata yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot
  • arvioida yrittäjyysmuodon soveltuvuutta itselleen oma elämäntilanne huomioiden
  • kuvata osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja osaa pohtia ja kuvata itselle sopivinta roolia
  • verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteet eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
  • arvioida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyvät verokäytänteet kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
  • laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Förkunskapskrav

Tämä on amk-tason toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmoittaudu toteutukselle YAMK: Osakkuus osana uraa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.