Kevät
Opintojakson nimi Osakkuus osana uraa (kevät 2024)
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Antti Sekki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 31.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Osakkuus osana uraa (kevät 2024)

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • listata yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot
  • arvioida yrittäjyysmuodon soveltuvuutta itselleen oma elämäntilanne huomioiden
  • kuvata osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja osaa pohtia ja kuvata itselle sopivinta roolia
  • verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteet eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
  • arvioida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyvät verokäytänteet kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
  • laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Edeltävyysehdot

Tämä on amk-tason toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmoittaudu toteutukselle YAMK: Osakkuus osana uraa

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.