Non-stop
Course name Decision support tools for responsible solutions (Master degree)
Course date 15.09.2023 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kesänen Anni
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Decision support tools for responsible solutions (Master degree)

15.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Ihminen on tuomittu vapauteen, ranskalaisfilosofi Sartren sanoin. Ihminen joutuu itse tekemään omat päätöksensä (valintansa) ja kantamaan niistä vastuun. Vähemmästäkin sitä ahdistuu. Päätöksenteko on perustavalaatuinen elämäntaito, jota voidaan oppia. Taitoa tarvitaan myös työelämässä. Tällä kurssilla esitellään käytännön työkaluja vastuullisen päätöksenteon tueksi lukuisin esimerkein. Työkaluja voi käyttää joko omien päätösten tukena tai niitä voi käyttää tukemaan esimerkiksi työyhteisön päätöksiä. Opintojakso sopii monialaisesti kaikille jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.

  • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
  • vastuullisuus päätöksenteossa
  • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
  • toimintaympäristön analyysi A’WOT – SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
  • ideointi ja konseptien valinta InTo – Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
  • tuote- ja palvelukehitys QFD – tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
  • (liike)toimintamallien kehittäminen InTolla
  • vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA – Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security – vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
  • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Prerequisites

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 tuntia jakaantuu seuraavasti: 20 tuntia tausta-aineistoihin perehtymistä, 15 tuntia oman tapauksen selvittelyä sekä 100 tuntia oman päätösanalyysitehtävän työstämistä.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course info

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.