Non-stop
Kursnamn Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)
Kursdatum 15.09.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kesänen Anni
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)

15.09.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Ihminen on tuomittu vapauteen, ranskalaisfilosofi Sartren sanoin. Ihminen joutuu itse tekemään omat päätöksensä (valintansa) ja kantamaan niistä vastuun. Vähemmästäkin sitä ahdistuu. Päätöksenteko on perustavalaatuinen elämäntaito, jota voidaan oppia. Taitoa tarvitaan myös työelämässä. Tällä kurssilla esitellään käytännön työkaluja vastuullisen päätöksenteon tueksi lukuisin esimerkein. Työkaluja voi käyttää joko omien päätösten tukena tai niitä voi käyttää tukemaan esimerkiksi työyhteisön päätöksiä. Opintojakso sopii monialaisesti kaikille jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.

  • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
  • vastuullisuus päätöksenteossa
  • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
  • toimintaympäristön analyysi A’WOT – SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
  • ideointi ja konseptien valinta InTo – Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
  • tuote- ja palvelukehitys QFD – tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
  • (liike)toimintamallien kehittäminen InTolla
  • vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA – Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security – vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
  • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Förkunskapskrav

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 tuntia jakaantuu seuraavasti: 20 tuntia tausta-aineistoihin perehtymistä, 15 tuntia oman tapauksen selvittelyä sekä 100 tuntia oman päätösanalyysitehtävän työstämistä.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Info

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.