Non-stop
Opintojakson nimi Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kesänen Anni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Ihminen on tuomittu vapauteen, ranskalaisfilosofi Sartren sanoin. Ihminen joutuu itse tekemään omat päätöksensä (valintansa) ja kantamaan niistä vastuun. Vähemmästäkin sitä ahdistuu. Päätöksenteko on perustavalaatuinen elämäntaito, jota voidaan oppia. Taitoa tarvitaan myös työelämässä. Tällä kurssilla esitellään käytännön työkaluja vastuullisen päätöksenteon tueksi lukuisin esimerkein. Työkaluja voi käyttää joko omien päätösten tukena tai niitä voi käyttää tukemaan esimerkiksi työyhteisön päätöksiä. Opintojakso sopii monialaisesti kaikille jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.

  • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
  • vastuullisuus päätöksenteossa
  • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
  • toimintaympäristön analyysi A’WOT – SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
  • ideointi ja konseptien valinta InTo – Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
  • tuote- ja palvelukehitys QFD – tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
  • (liike)toimintamallien kehittäminen InTolla
  • vaikuttavuuden ennakkoarviointi PRIA – Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security – vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
  • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Edeltävyysehdot

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 tuntia jakaantuu seuraavasti: 20 tuntia tausta-aineistoihin perehtymistä, 15 tuntia oman tapauksen selvittelyä sekä 100 tuntia oman päätösanalyysitehtävän työstämistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson tiedot

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.