Spring
Course name Introduction to Case Management and Working with Customers in Social Services
Course date 01.01.2024 - 31.05.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Matti Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.01.2024 - 30.04.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Case Management and Working with Customers in Social Services

01.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
  • osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
  • tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
  • tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Prerequisites

Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.

Assessment criteria

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu).

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Course way of working and time table

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Course info

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä. Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.