Våren
Kursnamn Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla
Kursdatum 01.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.01.2024 - 30.04.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

01.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
  • osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
  • tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
  • tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Förkunskapskrav

Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.

Bedömningskriterier

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu).

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Info

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä. Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.