Non-stop
Course name Mediation in Criminal and Civil Cases, with a Conciliatory Approach
Course date 11.03.2024 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Janika Lindström
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Mediation in Criminal and Civil Cases, with a Conciliatory Approach

11.03.2024 - 30.06.2024

Course description

Kurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustana toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  • selittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
  • määritellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet pääpiirteissään
  • määritellä vapaaehtois- ja ammattisovittelijoiden roolia sovittelutoiminnassa
  • soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa sovittelevaa työotetta ja arvioida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia
  • tunnistaa ja vertailla minkä tyyppiset kysymykset näyttäytyvät rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksinä
  • jäsentää katusovittelua ja sen kytkeytymistä lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun

Prerequisites

Tämä on AMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmiottaudu YAMK-toteutukselle SY00CB72-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.

Assessment criteria

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana – Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 5 – 94% – 100% 4 – 88% – 93% 3 – 82% – 87% 2 – 76% – 81% 1 – 70% – 75% 0/hylätty – 0% – 69%

Course way of working and time table

  • MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa
  • MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia
  • MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa
  • MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

Kurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa.

Course info

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Course additional info

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Course enrolment info

Tämä on AMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmiottaudu YAMK-toteutukselle SY00CB72-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.