Non-stop | Full
Course name Criminal Law
Course date 25.09.2023 - 31.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Sanna-Maria Klemetti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.08.2023 - 16.01.2024

Criminal Law

25.09.2023 - 31.05.2024

Course description

Opiskelija tuntee rikos-oikeudellisen sääntelyn ja seuraamusjärjestelmän keskeisen sisällön.

Sisältö:

Rikosoikeuden yleiset opit, rikosoikeudelliset käsitteet, rikostunnusmerkistöt, esitutkinta, pakkokeinot rikosasioissa, rikosoikeudelliset seuraamukset

Prerequisites

Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5

Tarkemmat tiedot arviointimenetelmästä ja arviointiasteikosta kurssin yhteydessä Moodesta.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti.

Lopputentti ja kaikki tehtävät pitää olla tehtynä viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin sulkeutumista

Course info

Kirjallisuus:

Webinaarit ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Suositeltava verkkokirja on: Jussi Tapani & Matti Tolvanen: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, 2013 Alma Talent Oy