Non-stop
Course name Introduction to Social Welfare Legislation
Course date 02.01.2024 - 10.05.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Arja Haapaharju
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 31.03.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Social Welfare Legislation

02.01.2024 - 10.05.2024

Course description

TAVOITTEET:

  • Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä.
  • Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä.
  • Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat.
  • Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön.
  • Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

SISÄLTÖ:

  • lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
  • sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
  • salassapitovelvollisuus
  • keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Assessment criteria

Numeroarviointi 1-5, arvosana muodostuu opintojakson tehtävien keskiarvosta. Tehtäviä arvioidaan joka toinen viikko.

Course way of working and time table

Opiskelija suorittaa opintojakson yhdeksän erillistä tehtävää haluamassaan aikataulussa ja järjestyksessä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).