Summer | Full
Course name Startup Business School
Course date 06.05.2024 - 31.07.2024
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 15 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Vesa Tuomela
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Startup Business School

06.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintijakson osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita.
 • Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä.
 • Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti.
 • Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä.
 • Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Opintojakson sisältö:

Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen
 • toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät
 • kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen
 • palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosessien ja työkalujen haltuunotto
 • ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta
 • ratkaisukonseptin määrittely ja kuvaaminen

Idean kaupallistaminen

 • asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt
 • arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt
 • kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen
 • henkilökohtainen idean myyntityö

Liiketoimintamallin muotoileminen

 • tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta
 • liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille
 • henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö
 • palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä
 • tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet
 • liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1 – 5. Osaaminen arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

 

Course way of working and time table

Start Up Business School toteutus edellyttää työelämän ja kohderyhmien kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

 

Course info

Opintojakso on tarjolla CampusOnlinessa vain suomeksi.

Start Up Business School opintojen toteutustapana on käännetty oppiminen, jossa vahvistetaan ja tuetaan oppijan itse-ohjautuvuutta ohjauksen, vuorovaikutteisten oppimistehtävien ja erilaisten käytännön liiketoiminnan kokeilujen avulla. Start Up Business School opinnoissa sovelletaan liiketoimintamuotoilun ja palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Start Up Business School opinnot koostuvat kolmesta teemasta ja niihin liittyvistä sisällöistä:

Teema 1: asiakkuuksien luominen ja liiketoimintamahdollisuus: trendit ja liiketoimintamahdollisuudet, liiketoimintaympäristö, asiakasryhmittely, asiakasprofilointi, ratkaisuideoiden tuottaminen, ideoiden valinta ja kehittämissuunnittelu.

Teema 2: ratkaisujen luominen ja idean kaupallistaminen: idean konspetointi ja arvolupauksen muotoilu, konseptin profilointi, valemainoksen suunnittelu ja toteutus, asiakasvahvistuksen luominen, asiakkaan sitoutuminen ja myyntipuhe.

Teema 3: liiketoimintamallien luominen ja liiketoiminnan mallintaminen: alustava liiketoiminnan mallintaminen ja markkinan kysynnän kuvaus, palvelun mallintaminen, liiketoimintakokeilun suunnittelu ja toteutus, minimi tarpeet tyydyttävän palvelutuotteen tai tuotteen kuvaus, toimintasuunnitelma ja liiketoiminnan mittaaminen.

 

 

 

Course additional info

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla