Non-stop
Course name Peatland vegetation
Course date 09.05.2023 - 10.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 08.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Peatland vegetation

09.05.2023 - 10.12.2023

Course description

Tavoitteet: Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus. Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään. Jokaisesta päätyyppiryhmästä (korvet, rämeet, nevat ja letot) on oma itseopiskelumateriaalinsa. Materiaaleissa tutustutaan kunkin kasvupaikan ominaispiirteisiin ja kasvilajeihin. Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä ja kasvintunnistus- ja teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Assessment criteria

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Course info

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti ja teoriatesti. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukokeet suokasveista ja teoriasta. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista ja vastattava oikein 80 % teoriakokeen kysymyksistä. Kaikissa testeissä ja kokeissa on rajallinen aika.

Koulutus alkaa 9.5.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen ilmoittautumispäivä on 8.10.2023.