Non-stop
Course name Business Mathematics
Course date 16.09.2024 - 30.05.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Muuruvirta Petteri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 20.04.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Business Mathematics

16.09.2024 - 30.05.2025

Course description

Talousmatemaattinen osaaminen on yksi edellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Tämä opintojakso sisältää perusasiat, jotka jokaisen liiketoiminnan kanssa tekemisissä olevan pitää osata. Asiat käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta.

Keskeiset sisällöt:

  • matemaattisten perustaitojen kertaus
  • suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • yksinkertainen korko ja koronkorko
  • rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Prerequisites

Excelin perustaidot

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojaksolla on 12 aihekohtaista verkkotenttiä, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Numeroarvosanaa ei ole mahdollista saada.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu kokonaan itsenäisestä opiskelusta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opettajaan on mahdollista olla yhteydessä sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Course info

Kaikki tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Oppimateriaali sisältää mm.

  • opetusvideoita
  • teoriamateriaalia
  • laskuharjoituksia ratkaisuineen.

Huom! Excel-oppimateriaali on tehty Windows-ympäristössä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Mac- tai Linux-ympäristöissä, mutta tämä vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta taulukkolaskentaohjelman käytössä.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.