Non-stop
Kursnamn Talousmatematiikka
Kursdatum 16.09.2024 - 30.05.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Muuruvirta Petteri
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 20.04.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Talousmatematiikka

16.09.2024 - 30.05.2025

Beskrivning

Talousmatemaattinen osaaminen on yksi edellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Tämä opintojakso sisältää perusasiat, jotka jokaisen liiketoiminnan kanssa tekemisissä olevan pitää osata. Asiat käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta.

Keskeiset sisällöt:

  • matemaattisten perustaitojen kertaus
  • suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • yksinkertainen korko ja koronkorko
  • rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Förkunskapskrav

Excelin perustaidot

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojaksolla on 12 aihekohtaista verkkotenttiä, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Numeroarvosanaa ei ole mahdollista saada.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu kokonaan itsenäisestä opiskelusta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opettajaan on mahdollista olla yhteydessä sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Info

Kaikki tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Oppimateriaali sisältää mm.

  • opetusvideoita
  • teoriamateriaalia
  • laskuharjoituksia ratkaisuineen.

Huom! Excel-oppimateriaali on tehty Windows-ympäristössä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Mac- tai Linux-ympäristöissä, mutta tämä vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta taulukkolaskentaohjelman käytössä.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.