Non-stop
Opintojakson nimi Talousmatematiikka
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 30.05.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Muuruvirta Petteri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 20.04.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Talousmatematiikka

16.09.2024 - 30.05.2025

Opintojakson kuvaus

Talousmatemaattinen osaaminen on yksi edellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Tämä opintojakso sisältää perusasiat, jotka jokaisen liiketoiminnan kanssa tekemisissä olevan pitää osata. Asiat käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta.

Keskeiset sisällöt:

  • matemaattisten perustaitojen kertaus
  • suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus
  • katetuotto- ja kannattavuuslaskenta
  • indeksit ja rahanarvon muuttuminen
  • valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen
  • yksinkertainen korko ja koronkorko
  • rahoitus- ja investointilaskennan perusteet

Edeltävyysehdot

Excelin perustaidot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojaksolla on 12 aihekohtaista verkkotenttiä, jotka on suoritettava numerojärjestyksessä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Numeroarvosanaa ei ole mahdollista saada.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu kokonaan itsenäisestä opiskelusta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opettajaan on mahdollista olla yhteydessä sähköpostitse tai WhatsAppilla.

Opintojakson tiedot

Kaikki tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Oppimateriaali sisältää mm.

  • opetusvideoita
  • teoriamateriaalia
  • laskuharjoituksia ratkaisuineen.

Huom! Excel-oppimateriaali on tehty Windows-ympäristössä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Mac- tai Linux-ympäristöissä, mutta tämä vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta taulukkolaskentaohjelman käytössä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.