Spring
Course name Thermodynamics and Fluid Mechanics
Course date 03.03.2023 - 19.05.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Sami Suhonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 27.02.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Thermodynamics and Fluid Mechanics

03.03.2023 - 19.05.2023

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

– pelkistää lämpöön ja fluideihin sekä niiden virtauksiin liittyvät ilmiöt suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi

– esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista

– kuvata järjestelmää tilansuureiden ja niiden välisten lainalaisuuksien avulla

– arvioida termodynaamisen systeemin tilaa laskennallisesti.

Sisältö:

Lämpöenergia ja lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, termodynamiikka, tilasuureet ja tilanmuutokset, kiertoprosessit, lämpöpumput, ilman kosteus, fluidien mekaniikka.

Course way of working and time table

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu. 100% verkossa

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.