Fall | Full
Course name Basic Course in Computing
Course date 28.09.2022 - 07.12.2022
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.09.2022
Course enrolment info

Basic Course in Computing

28.09.2022 - 07.12.2022

Course description

Opintojakson suorittanut osaa käyttää tietokonetta tehokkaammin, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin tärkeimmät toiminnot sekä tuntee tietotekniikan yleisimmät käsitteet. Opiskelija osaa ydinasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa, sivunumerointia, kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ohjelmistona käytetään Microsoft Office -ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä on Windows.

Windows käyttöjärjestelmä, Excel, Word, Powerpoint, tietotekniikan peruskäsitteet

Prerequisites

Kaikki tietotekniikan perustaitoja tarvitsevat ja tietokoneen käytön tehostamista haluavat.

Assessment criteria

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin.

Opiskelija palauttaa harjoitustehtävät hyväksytysti ja suorittaa muut vaaditut tehtävät (mm. osallistuu keskusteluihin opintojakson keskustelupalstalla)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Course way of working and time table

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin omaan tahtiinsa. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu palautettavia tehtäviä. Tehtävien tavoiteajat ilmoitetaan jakson alussa ja ne jakautuvat tasaisesti koko jakson ajalle. Jaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä opintojakson keskustelupalstalla.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelijalla pitää olla asennettuna omalle koneelle Windows-käyttöjärjestelmä ja uudehko MsOffice -ohjelmistopaketti (sisältäen Word, Excel ja Powerpoint).

Oppimateriaali on Windows 10 ja O365 -versioille, mutta se sopii soveltaen myös hieman vanhemmille versioille, esim. Windows 7 tai uudempi, Office 2013 tai uudempi

Course enrolment info

Ilmoittautumisajan päätyttyä ei jälki-ilmoittautumismahdollisuutta.