Non-stop
Course name Strengthening social engagement and agency in society
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Juha Nikkilä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 24.05.2025
Enrol
Course enrolment info

Strengthening social engagement and agency in society

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) perehdytään toimijuuden ja osallisuuden edistämisen peruskäsitteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä kuinka erilaiset toimintaympäristöt, yhteisöt, kulttuurit ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat yhteydessä toimijuuden vahvistamiseen sekä yksilö-että yhteisötasolla. Ymmärrys osallisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikuttamisen kanavien ja keinojen tunteminen ovat yhteiskunnallisesti aktiivisen tiedostavan kansalaisen perustaitoja.

Opintojakson sisältö:

 • toimijuuden ja osallisuuden käsitteet
 • toimijuutta vahvistavat yksilölliset voimavarat
 • toimintaympäristöjen, kulttuurin, yhteisöjen, yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden merkitys toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisessa
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavat

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee toimijuuden ja osallisuuden edistämisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
 • Hahmottaa, miten toimintaympäristöt, kulttuuri, yhteisöt, yhteiskunnan rakenteet ja erilaiset palvelut ovat yhteydessä toimintakykyyn ja toimijuuden vahvistumiseen.
 • Ymmärtää osallisuuden yhteiskunnallisen merkityksen ja tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5. Opintojakson suorituksen kokonaisarvosana perustuu opintojakson osasuoritusten keskiarvoon.

Course way of working and time table

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus

Webinaarit (Zoom):

 • 11.09.2024 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 04.10.2024 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 06.02.2025 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 04.03.2025 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)

Course info

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.