Non-stop
Opintojakson nimi Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Juha Nikkilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 24.05.2025
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) perehdytään toimijuuden ja osallisuuden edistämisen peruskäsitteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä kuinka erilaiset toimintaympäristöt, yhteisöt, kulttuurit ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat yhteydessä toimijuuden vahvistamiseen sekä yksilö-että yhteisötasolla. Ymmärrys osallisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikuttamisen kanavien ja keinojen tunteminen ovat yhteiskunnallisesti aktiivisen tiedostavan kansalaisen perustaitoja.

Opintojakson sisältö:

 • toimijuuden ja osallisuuden käsitteet
 • toimijuutta vahvistavat yksilölliset voimavarat
 • toimintaympäristöjen, kulttuurin, yhteisöjen, yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden merkitys toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisessa
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavat

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee toimijuuden ja osallisuuden edistämisen käsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
 • Hahmottaa, miten toimintaympäristöt, kulttuuri, yhteisöt, yhteiskunnan rakenteet ja erilaiset palvelut ovat yhteydessä toimintakykyyn ja toimijuuden vahvistumiseen.
 • Ymmärtää osallisuuden yhteiskunnallisen merkityksen ja tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5. Opintojakson suorituksen kokonaisarvosana perustuu opintojakson osasuoritusten keskiarvoon.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus

Webinaarit (Zoom):

 • 11.09.2024 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 04.10.2024 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 06.02.2025 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)
 • 04.03.2025 09.30 – 11.30 (ohjaus/valmennuswebinaari)

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.