Spring
Course name Work Ergonomics
Course date 16.01.2023 - 28.04.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Laura Hilden
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.01.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Work Ergonomics

16.01.2023 - 28.04.2023

Course description

Opintojaksolla tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.    Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat:   1. Ergonomia    2. Työkuormitus    3. Työkyvyn ylläpito  

 

Course way of working and time table

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ergonomiasta, työkuormituksesta ja työkyvyn ylläpidosta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheen kirjallisuuteen sekä muuhun oheismateriaaliin. Opiskelija toteuttaa oman työergonomiansa kartoituksen sekä suunnitelman oman työkykynsä ylläpitoon. Tehtävät raportoidaan Moodlessa.  

 

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.