Non-stop
Course name Work Ergonomics
Course date 02.09.2024 - 13.12.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Laura Hilden
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.07.2024 - 15.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Work Ergonomics

02.09.2024 - 13.12.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija – tietää mitä ergonomialla tarkoitetaan ja osaa luetella millaisista tekijöistä se koostuu – tietää miksi ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota – ymmärtää millaiset tekijät työssä ja työympäristössä aiheuttavat fyysistä kuormitusta – tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat omassa työskentelyssä ja työympäristössä työskennellessä fyysistä kuormittavuutta – osaa tehdä tarvittavia muutoksia haitallisen työkuormituksen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi – osaa arvioida omaan työkykyyn ja sen parantamiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tehdä omaa työkykyä edistäviä valintoja arjessa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.

1. Ergonomia 2. Työkuormitus 3. Työkyvyn ylläpito

 

Course way of working and time table

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ergonomiasta ja työkuormituksesta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheen kirjallisuuteen sekä muuhun oheismateriaaliin. Opiskelija toteuttaa oman työergonomiansa kartoituksen. Tehtävä raportoidaan Moodlessa.

2.9.-29.11.2024 verkko-oppimisalustalla TUNI-Moodlessa https://moodle.tuni.fi.

Materiaali

Launis M, Lehtelä J (toim). Ergonomia. Työterveyslaitos, 2011. Työterveyslaitoksen ergonomia -sivusto. Muu verkko-oppimisalustalla esillä oleva materiaali.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut vaaditut tehtävät hyväksytyllä tasolla 29.11.2024 mennessä.

 

 

Course enrolment info

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Kesälomakaudesta johtuen CampusOnline:n kautta tehdyt ilmoittautumiset käsitellään vasta elokuussa.