Non-stop
Opintojakson nimi Työergonomia
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Laura Hilden
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.07.2024 - 15.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työergonomia

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija – tietää mitä ergonomialla tarkoitetaan ja osaa luetella millaisista tekijöistä se koostuu – tietää miksi ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota – ymmärtää millaiset tekijät työssä ja työympäristössä aiheuttavat fyysistä kuormitusta – tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat omassa työskentelyssä ja työympäristössä työskennellessä fyysistä kuormittavuutta – osaa tehdä tarvittavia muutoksia haitallisen työkuormituksen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi – osaa arvioida omaan työkykyyn ja sen parantamiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tehdä omaa työkykyä edistäviä valintoja arjessa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.

1. Ergonomia 2. Työkuormitus 3. Työkyvyn ylläpito

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ergonomiasta ja työkuormituksesta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheen kirjallisuuteen sekä muuhun oheismateriaaliin. Opiskelija toteuttaa oman työergonomiansa kartoituksen. Tehtävä raportoidaan Moodlessa.

2.9.-29.11.2024 verkko-oppimisalustalla TUNI-Moodlessa https://moodle.tuni.fi.

Materiaali

Launis M, Lehtelä J (toim). Ergonomia. Työterveyslaitos, 2011. Työterveyslaitoksen ergonomia -sivusto. Muu verkko-oppimisalustalla esillä oleva materiaali.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on suorittanut vaaditut tehtävät hyväksytyllä tasolla 29.11.2024 mennessä.

 

 

Ilmoittautumistiedot

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Kesälomakaudesta johtuen CampusOnline:n kautta tehdyt ilmoittautumiset käsitellään vasta elokuussa.