Kevät
Opintojakson nimi Työergonomia
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 28.04.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Laura Hilden
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Työergonomia

16.01.2023 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan fyysiseen ergonomiaan liittyviä tekijöitä työssä, työympäristössä ja –olosuhteissa. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia tarkastella oman työskentelyn ja työympäristön kuormitustekijöitä sekä tekemään kuormittavuutta vähentäviä muutoksia.    Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat:   1. Ergonomia    2. Työkuormitus    3. Työkyvyn ylläpito  

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ergonomiasta, työkuormituksesta ja työkyvyn ylläpidosta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aiheen kirjallisuuteen sekä muuhun oheismateriaaliin. Opiskelija toteuttaa oman työergonomiansa kartoituksen sekä suunnitelman oman työkykynsä ylläpitoon. Tehtävät raportoidaan Moodlessa.  

 

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.