Non-stop | Full
Course name Athlete’s Career Planning
Course date 28.08.2023 - 29.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Juuso Hassi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 29.05.2024
Implementation plan

Athlete’s Career Planning

28.08.2023 - 29.07.2024

Course description

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjauskeskustelu.

Course info

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos “Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.