Non-stop
Opintojakson nimi Urheilijan urasuunnittelu
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 29.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Juuso Hassi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 29.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Urheilijan urasuunnittelu

28.08.2023 - 29.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjauskeskustelu.

Opintojakson tiedot

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.