Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Urheilijan urasuunnittelu
Kursdatum 28.08.2023 - 29.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juuso Hassi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 29.05.2024
Kursförverkligande

Urheilijan urasuunnittelu

28.08.2023 - 29.07.2024

Beskrivning

Opiskelija pystyy laatimaan itselleen taloudellisesti kannattavan ja mahdollisen urasuunnitelman ja osaa asettaa realistiset tavoitteet myös korkeakoulu-uralleen. Hän osaa arvioida ja analysoida kriittiset menestystekijät urakehitykselleen.

Oman osaamisen tuotteistaminen Henkilökohtaisen työnhakusuunnitelman ja portfolion laatiminen.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjauskeskustelu.

Info

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.