Summer
Course name Business Coaching
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tarmo Alastalo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business Coaching

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää esimiestyön tavoitteet ja vastuun sekä johtamisen roolit työyhteisön toiminnassa,
 • ymmärtää itsensä johtamisen ja esimiehen työhyvinvoinnin merkitykset omassa työssään,
 • ymmärtää valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa,
 • osaa kannustaa ja motivoida henkilöstöään kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä,
 • tunnistaa onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärtää muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle,
 • ymmärtää toimivan työyhteisön merkityksen tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

Kompetenssit: Vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Sisältö

Valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa

 • Esimiestoiminnan merkitys ja johtajan rooli
 • Valmentavan johtamisen ydin
 • Esimiehen rooli valmentajana
 • Haastavat tilanteet työyhteisössä
 • Muutosjohtaminen
 • Esimiehen työhyvinvointi

Assessment criteria

Opintojakson materiaaleihin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen keskustelualueille, koosteiden tekeminen kustakin keskustelualueesta ja reflektiopäiväkirjan tekeminen.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksyntä edellyttää aktiivista osallistumista Moodlen keskustelualueille ja kaikkien osa-alueiden koosteiden palautusta ja opintojakson kokoavan reflektiopäiväkirjan palautusta määritellyssä aikataulussa.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinjakso sisältää itsenäistä toimintaa verkkoympäristössä, aktiivista osallistumista keskustelualueille, etätehtävien palautuksia, käytännön läheisiä harjoituksia ja kokoavana tehtävänä reflektiopäiväkirjan palautuksen.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.