Sommaren
Kursnamn Valmentava johtaminen
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tarmo Alastalo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Valmentava johtaminen

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää esimiestyön tavoitteet ja vastuun sekä johtamisen roolit työyhteisön toiminnassa,
 • ymmärtää itsensä johtamisen ja esimiehen työhyvinvoinnin merkitykset omassa työssään,
 • ymmärtää valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa,
 • osaa kannustaa ja motivoida henkilöstöään kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä,
 • tunnistaa onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärtää muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle,
 • ymmärtää toimivan työyhteisön merkityksen tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

Kompetenssit: Vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Sisältö

Valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa

 • Esimiestoiminnan merkitys ja johtajan rooli
 • Valmentavan johtamisen ydin
 • Esimiehen rooli valmentajana
 • Haastavat tilanteet työyhteisössä
 • Muutosjohtaminen
 • Esimiehen työhyvinvointi

Bedömningskriterier

Opintojakson materiaaleihin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen keskustelualueille, koosteiden tekeminen kustakin keskustelualueesta ja reflektiopäiväkirjan tekeminen.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksyntä edellyttää aktiivista osallistumista Moodlen keskustelualueille ja kaikkien osa-alueiden koosteiden palautusta ja opintojakson kokoavan reflektiopäiväkirjan palautusta määritellyssä aikataulussa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinjakso sisältää itsenäistä toimintaa verkkoympäristössä, aktiivista osallistumista keskustelualueille, etätehtävien palautuksia, käytännön läheisiä harjoituksia ja kokoavana tehtävänä reflektiopäiväkirjan palautuksen.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.