Non-stop
Course name Responsibility in Business
Course date 01.05.2024 - 31.12.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Pia Marjanen, Timo Salomaa
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 01.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Responsibility in Business

01.05.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden eri kategoriat ja osaa määritellä, mitkä kategoriat ovat yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä. Opiskelija osaa vastuullisen viestinnän periaatteet. Hän tunnistaa teknologiaan, ihmisiin ja kansainväliseen sääntelyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. B Edistynyt osaaminen.

Sisältö

Vastuullisuus yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta; ESG (environment, social and governance) vastuullisuuskriteerit, (ilmaston/ympäristön, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioiminen liiketoiminnassa), yrityksen kestävyysraportointi, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), moninaisuus, tasa-arvo, mukaan ottaminen ja huomiointi, yrityksen vastuullisuusresilienssi, vastuullinen kuluttaminen, kestävä elämäntapa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso on 100% verkossa toteutettava nonstop-toteutus.

Opintojakson Moodle-alustalle on koottu itsenäistä opiskelua tukevia video- ja oppikirja-aineistoja, harjoituksia sekä muuta materiaalia. Opiskelija etenee alustalla itsenäisesti tutustuen materiaaliin ja tehden tehtäviä.

Course info

MS-Office

Moodle-oppimisalusta.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.