Non-stop
Opintojakson nimi Vastuullisuus liiketoiminnassa 4 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Pia Marjanen, Timo Salomaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 01.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Vastuullisuus liiketoiminnassa 4 op, nonstop

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden eri kategoriat ja osaa määritellä, mitkä kategoriat ovat yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä. Opiskelija osaa vastuullisen viestinnän periaatteet. Hän tunnistaa teknologiaan, ihmisiin ja kansainväliseen sääntelyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. B Edistynyt osaaminen.

Sisältö

Vastuullisuus yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta; ESG (environment, social and governance) vastuullisuuskriteerit, (ilmaston/ympäristön, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioiminen liiketoiminnassa), yrityksen kestävyysraportointi, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), moninaisuus, tasa-arvo, mukaan ottaminen ja huomiointi, yrityksen vastuullisuusresilienssi, vastuullinen kuluttaminen, kestävä elämäntapa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on 100% verkossa toteutettava nonstop-toteutus.

Opintojakson Moodle-alustalle on koottu itsenäistä opiskelua tukevia video- ja oppikirja-aineistoja, harjoituksia sekä muuta materiaalia. Opiskelija etenee alustalla itsenäisesti tutustuen materiaaliin ja tehden tehtäviä.

Opintojakson tiedot

MS-Office

Moodle-oppimisalusta.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.