Fall
Course name Resources for work and leisure time
Course date 26.08.2024 - 20.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Minna Haapakoski
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 17.11.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Resources for work and leisure time

26.08.2024 - 20.12.2024

Course description

Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan -opintojaksolla hyödynnetään erilaisia opetuksen menetelmiä, jotka edistävät opiskeltavien asioiden itsenäistä opiskeluja ja oppimista. Opintojakson keskeisiin teemoihin johdatellaan videoalustuksien avulla. Lisäksi teeman diasarjan lopussa esitellään aiheen keskeisiä lähdemateriaaleja ja kuinka niitä voi hyödyntää oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa. Opintojaksolle on laadittu neljä monivalintatestiä, joiden avulla pääset testaamaan osaamistasi opintojakson keskeisimpien sisältöjen ja niihin liittyen käsitteiden hallitsemisesta.

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson suorittamiseen sisältyy videoitujen luentojen katsomista, opetusmateriaalien lukemista ja oppimistehtävien tekemistä (oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä monivalintatestien tekeminen).

Opintojakso koostuu neljästä teemasta, jotka ovat työkyky, ergonomia, elintavat ja työstä palautuminen. Suositus on, että teemoissa edetään tämän järjestyksen mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt verkkoympäristössä neljän teeman osatehtävät ja palauttanut kokoavan oppimispäiväkirjan sille tarkoitettuun palautuskansioon.

Course enrolment info

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-20.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan “Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.