Hösten
Kursnamn Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan (nonstop)
Kursdatum 26.08.2024 - 20.12.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Haapakoski
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 17.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan (nonstop)

26.08.2024 - 20.12.2024

Beskrivning

Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan -opintojaksolla hyödynnetään erilaisia opetuksen menetelmiä, jotka edistävät opiskeltavien asioiden itsenäistä opiskeluja ja oppimista. Opintojakson keskeisiin teemoihin johdatellaan videoalustuksien avulla. Lisäksi teeman diasarjan lopussa esitellään aiheen keskeisiä lähdemateriaaleja ja kuinka niitä voi hyödyntää oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa. Opintojaksolle on laadittu neljä monivalintatestiä, joiden avulla pääset testaamaan osaamistasi opintojakson keskeisimpien sisältöjen ja niihin liittyen käsitteiden hallitsemisesta.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson suorittamiseen sisältyy videoitujen luentojen katsomista, opetusmateriaalien lukemista ja oppimistehtävien tekemistä (oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä monivalintatestien tekeminen).

Opintojakso koostuu neljästä teemasta, jotka ovat työkyky, ergonomia, elintavat ja työstä palautuminen. Suositus on, että teemoissa edetään tämän järjestyksen mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt verkkoympäristössä neljän teeman osatehtävät ja palauttanut kokoavan oppimispäiväkirjan sille tarkoitettuun palautuskansioon.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-20.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.