Syksy
Opintojakson nimi Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan (nonstop)
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 20.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Haapakoski
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 17.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan (nonstop)

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintojakson kuvaus

Voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan -opintojaksolla hyödynnetään erilaisia opetuksen menetelmiä, jotka edistävät opiskeltavien asioiden itsenäistä opiskeluja ja oppimista. Opintojakson keskeisiin teemoihin johdatellaan videoalustuksien avulla. Lisäksi teeman diasarjan lopussa esitellään aiheen keskeisiä lähdemateriaaleja ja kuinka niitä voi hyödyntää oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa. Opintojaksolle on laadittu neljä monivalintatestiä, joiden avulla pääset testaamaan osaamistasi opintojakson keskeisimpien sisältöjen ja niihin liittyen käsitteiden hallitsemisesta.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suorittamiseen sisältyy videoitujen luentojen katsomista, opetusmateriaalien lukemista ja oppimistehtävien tekemistä (oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä monivalintatestien tekeminen).

Opintojakso koostuu neljästä teemasta, jotka ovat työkyky, ergonomia, elintavat ja työstä palautuminen. Suositus on, että teemoissa edetään tämän järjestyksen mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt verkkoympäristössä neljän teeman osatehtävät ja palauttanut kokoavan oppimispäiväkirjan sille tarkoitettuun palautuskansioon.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-20.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.