Non-stop
Course name Business taxation
Course date 24.01.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 30.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Business taxation

24.01.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? Miten veroilmoitus laaditaan?

Prerequisites

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 1-5

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 24.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.