Brush Up Your English

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

”Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson alussa pidetään kirjallinen lähtötasotesti ja lopussa kirjallinen lopputesti. Näiden avulla opiskelija voi itse seurata ja arvioida oppimistaan. Opintojakson suorittamiseksi on tehtävä kaikki opintojaksolla vaaditut tehtävät.”

Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 08.05.2019 - 21.08.2019
KURSEN ÄR FULL