Sommaren
Kursnamn Green Care PRO asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Kursdatum 13.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Reeta Sipola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Green Care PRO asiakkuudet ja toimintaympäristöt

13.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

 • Osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
 • Osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
 • Tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
 • Osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin
 • Osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan:
 • Hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
 • Ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
 • Osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin
 • Osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa
 • Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia
 • Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

Sisältö:

 • Green care asiakkuudet ja asiakkaiden hyvinvointitavoitteet
 • Asiakkaiden kohtaaminen
 • Green care toimintaympäristöt
 • Ohjauksen merkitys green care -toiminnassa
 • Toiminnan alueelliset erityispiirteet ja erityispotentiaali

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Webinaarit, oppimistehtävät, verkko-opinnot. Opintojakso on osa valtakunnallisen Green Care -koulutusverkoston Green Care PRO -opintokokonaisuutta: www.greencarekoulutus.fi Opintojakso sisältää kontaktikertoja webinaareina. Opintojakso sisältää Green Care -toimintaympäristöön ja -palveluun tutustumista sisältävän tehtävän, jota varten opiskelijat hankkivat itsenäisesti vierailukohteen.

Aloituswebinaari 15.5.2024 klo 16.30-17.30

 • Vapaaehtoinen ohjauswebinaari 21.5.2024 klo 16.30 alkaen
 • (ohjaushetkiä ennen loma-aikaa, jos tarvetta)
 • Webinaari-ilta 6.8.2024 klo 16.30-19.30
 • Webinaari-ilta 8.8.2024 klo 16.30-19.30

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille.

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jolla varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus. Ilmoita sähköpostiosoitteesi HAKA-tunnistautumisessa käytettävässä muodossa. Voit tarvittaessa tarkistaa osoitteen testipalvelusta (https://rr.funet.fi/attribute-test/), johon kirjaudutaan HAKA-tunnistautumisella. Sähköpostiosoite HAKA-muodossa löytyy taulukon ensimmäiseltä riviltä. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi-opintotietopalvelun kautta.

Opintojen sisältö ja opetusaikataulu Klikkaa opintojakson nimeä kohdasta ”Opinnon sisältämät toteutukset”. Mikäli kuvauksesta ei löydy opetusaikataulua, ole suoraan yhteydessä opintoihin merkittyyn opettajaan (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi