Sommaren
Kursnamn Sairaanhoitajan etävastaanotto
Kursdatum 01.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sirpa Kaukiainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Sairaanhoitajan etävastaanotto

01.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

– Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä.

– Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä.

– Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä.

– Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa.

– Tunnistat kansalaisen/potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön.

– Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyönvälineiden käytössä.

– Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia.

– Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Sisältö:

Kurssin suoritukseen kuuluvat kaikkien materiaalien opiskelu ja seuraavat tehtävät:

Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla:

 • Asiakaslähtöisyys ja asiakassegmentointi
 • Verkkotentti Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla

Eettisyys etävastaanottotyössä:

 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet -testi
 • Etiikka ja kohtaaminen sähköisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Asiakkaan eettinen kohtaaminen- videoihin liittyvä quiz

Tietoturva-tietosuoja:

 • Tee tietoturvatentti

Etätyön välineet ja monikanavaisuus:

 • Verkkovuorovaikutus chatissa testi (merkitse itse suoritetuksi)
 • Mitä on verkko-ohjaaminen-testi (merkitse itse suoritetuksi)
 • Erilaiset sovellukset verkkovuorovaikutuksessa (merkitse itse suoritetuksi)
 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu (merkitse itse suoritetuksi)
 • Hyvän verkko-ohjauksen edellytykset (merkitse itse suoritetuksi)

Täytä kyselyt:

 • Asiakkaan käyttämät sähköiset palvelut, Millaisia sähköisiä terveyspalveluja sinulla on mahdollisuus käyttää?
 • Asiakkaan osaamisen tarkistuslista

Hoitotyö etäympäristössä:

 • Tee ohjeen mukainen video (max 5 min.) valitsemastasi casesta.

Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi:

 • Tee verkkotentti
 • Tee arviointimatriisi

Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta:

 • Tee itsearviointi vasta osaamisesta

Palaute:

 • Anna palaute opintojaksosta

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit

Opintojakson kokonaisuus arvioidaan hyväksytty-hylätty.  Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien tekeminen sekä materiaalin opiskelu.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus.

 

 

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi