Non-stop
Kursnamn Kustannustietoisuus (sote-alalla) (kevät 2023)
Kursdatum 01.12.2022 - 30.06.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Esa Aula
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 21.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Kustannustietoisuus (sote-alalla) (kevät 2023)

01.12.2022 - 30.06.2023

Beskrivning

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Bedömningskriterier

  • Opintojakso arvioidaan asteikolle Hyväksytty-Hylätty.
  • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

Arbetsformer och schemaläggning

  • MOOC suoritetaan itseopiskeluna Digicampus-verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.