Non-stop
Kursnamn Palvelumuotoilun Sprint
Kursdatum 01.12.2023 - 30.06.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Annukka Jussila
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Palvelumuotoilun Sprint

01.12.2023 - 30.06.2024

Beskrivning

SISÄLTÖ:

  • MODUULI 1 – Palvelumuotoilun perusteet
  • MODUULI 2 – Design Sprint perusteet
  • MODUULI 3 – Design Sprint ohjeet ja työkalut
  • MODUULI 4 – Design Sprint toteutus

OPPIMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa – määritellä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet – perustella palvelumuotoilun tuomat hyödyt ja lisäarvon – toteuttaa palvelumuotoiluprojektin Design Sprint -menetelmää soveltaen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opinto on suoritettavissa omaan tahtiin 30.06.2024 mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan opintorekisteriin noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön tekemisestä.

Arbetsformer och schemaläggning

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

  • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun ja opiskelurytmin mukaisesti Canvas-oppimisympäristössä.
  • Opinnot suoritetaan 30.06.2024 mennessä.