Non-stop
Kursnamn Palvelumuotoilun Sprint
Kursdatum 01.06.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Annukka Jussila
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 24.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Palvelumuotoilun Sprint

01.06.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

SISÄLTÖ:

 • MODUULI 1 – Palvelumuotoilun perusteet
 • MODUULI 2 – Design Sprint perusteet
 • MODUULI 3 – Design Sprint ohjeet ja työkalut
 • MODUULI 4 – Design Sprint toteutus

OPPIMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa – määritellä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet – perustella palvelumuotoilun tuomat hyödyt ja lisäarvon – toteuttaa palvelumuotoiluprojektin Design Sprint -menetelmää soveltaen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opinto on suoritettavissa omaan tahtiin 31.12.2024 mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan opintorekisteriin noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön tekemisestä.

Arbetsformer och schemaläggning

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Anmälningsinformation

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi