Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Rikosoikeus
Kursdatum 25.09.2023 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Sanna-Maria Klemetti
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.08.2023 - 16.01.2024

Rikosoikeus

25.09.2023 - 31.05.2024

Beskrivning

Opiskelija tuntee rikos-oikeudellisen sääntelyn ja seuraamusjärjestelmän keskeisen sisällön.

Sisältö:

Rikosoikeuden yleiset opit, rikosoikeudelliset käsitteet, rikostunnusmerkistöt, esitutkinta, pakkokeinot rikosasioissa, rikosoikeudelliset seuraamukset

Förkunskapskrav

Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5

Tarkemmat tiedot arviointimenetelmästä ja arviointiasteikosta kurssin yhteydessä Moodesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti.

Lopputentti ja kaikki tehtävät pitää olla tehtynä viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin sulkeutumista

Info

Kirjallisuus:

Webinaarit ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Suositeltava verkkokirja on: Jussi Tapani & Matti Tolvanen: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, 2013 Alma Talent Oy