Venäjän alkeiskurssi

-
6 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduuli ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tapoista ja kulttuurista. Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää 6-7 verkkotapaamista, jotka tallennetaan. Opiskelijan on osallistuttava verkkotapaamisiin vähintään neljä kertaa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, neljä pakollisia tehtävää (kaksi kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä ja yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Tavoitteet: Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta. Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat:

kyrilliset aakkoset
intonaatio
nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet)
tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen
mielipiteen ilmaisu
yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet
perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet
sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti venäjän kielellä tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vapaa-aikana että työssä. Hän osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla käsin ja tietokoneella. Opiskelijat saavat tietoja nykyaikaisesta Venäjästä ja tutustuvat venäläisiin perinteisiin ja kulttuuriin.
Oppimistavoitteet perustuvat yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A1-A2 oppimiseen, opettamiseen ja kielten arviointiin. Tavoitteet sovitetaan kulloinkin taitotasoa vastaaviksi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ