Samarbetshögskolorna

I första hand ska du kontakta den yrkeshögskola som erbjuder kursen.

Yrkeshögskolan Centria: averko@centria.fi
Diakonia yrkeshögskola: avoin@diak.fi
Haaga-Helia yrkeshögskola: campusonline@haaga-helia.fi
Humanistiska yrkeshögskolan: avoinamk@humak.fi
Tavastlands yrkeshögskola: koulutuksentukipalvelut@hamk.fi
Högskolan på Åland: sven.schauman@ha.ax
Jyväskylä yrkeshögskola: campusonline@jamk.fi
Yrkeshögskolan i Sydvästra Finland: campusonline@xamk.fi
Kajana yrkeshögskola: campusonline@kamk.fi
Yrkeshögskolan Karelia: campusonline@karelia.fi
LAB yrkeshögskola: campusonline@lab.fi
Lapplands yrkeshögskola: campusonline@lapinamk.fi
Yrkeshögskolan Laurea: avoinamk@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: campusonline@metropolia.fi
Yrkeshögskolan Novia: anita.kronqvist@novia.fi
Uleåborgs yrkeshögskola: campusonline@oulu.fi
Yrkeshögskolan i Satakunta: campusonline@samk.fi
Yrkeshögskolan Savonia: campusonline@savonia.fi
Seinäjoki yrkeshögskola : paivi.vahasalo@seamk.fi
Tammerfors yrkeshögskola: campusonline.tamk@tuni.fi
Åbo yrkeshögskola: campusonline@turkuamk.fi
Vasa yrkeshögskola: susan.sundqvist@vamk.fi
Yrkeshögskolan Arcada: campusonline@arcada.fi