C++ -ohjelmointi

-
5 OP

Ala:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan C++ -kielen perusteet. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa oliosuuntautuneesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ -kielellä.

Opintojakson sisältö

C++ -kielen perusteiden osalta käsitellään tietotyypit, muuttujat, vakiot, funktiot, tietorakenteet, muistinhallinta, olio-ohjelmointi C++:lla sekä mallien käyttö.

Arviointi: 
0-5
Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Huom: Opiskelijaan ollaan sähköpostitse yhteydessä n. viikko ennen opintojakson alkamista. Mikäli opintojakso peruuntuu, ilmoitetaan siitä heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 10.01.2020
Ajankohta: 29.01.2020 - 22.04.2020