Non-stop
Opintojakson nimi 3D-mallintaminen 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jussi Törmälä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

3D-mallintaminen 5 op, nonstop

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kolmiulotteisten kappaleiden mallintamisen sekä kokoonpanojen laatimisen mallintamistaan osista. Opiskelija mallintaa osamalleja ja rakentaa näistä kokoonpanoja. Opiskelija luo malleista ja kokoonpanoista piirustuksia. Opiskelija osoittaa kyvykkyyttä piirustusten lukemiseen ja luomiseen.

Sisältö

3D-mallintaminen materiaalia lisäämällä sekä materiaalia poistamalla; pyörähdyssymmetristen kappaleiden suunnittelu erilaisia mallinnustekniikoita hyödyntäen; ohutlevyn mallinnustyökalun hyödyntäminen, apugeometriat ja kokoonpanon laatiminen erilaisia kiinnitysmenetelmiä hyödyntäen; piirustuksen laatiminen, osaluettelon sekä -numeroiden lisääminen kokoonpanopiirustukseen.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan SolidWorks 3D-mallinnus ohjelmaa hyödyntäen.

Opintojaksolla käydään läpi 3D-mallinnuksen perusteet videoluentojen sekä itsenäisesti opiskellen harjoitustöiden avulla.

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan CampusOnline toteutuksena verkossa.

Opintojakson tiedot

SolidWorks 3D-mallinnus ohjelma.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.