Startsidan

CampusOnline.fi

är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland.

Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det finns tre terminer:

  • Vårtermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i november
  • Sommartermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i mars
  • Hösttermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i augusti-september

Ytterligare finns det Non-stop studieperioder som är tillgängliga året runt.

Sommarterminens kursutbud publiceras den 11.3. och anmälningen startar den 18.3. kl. 8. Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste studieperioderna fylls snabbt.

Studieperioderna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen. Studerande som avlägger pedagogiska studier för yrkeslärare kan också välja studieperioder ur portalens utbud.

I portalen finns basinformation om studieperioderna. Länken i studieperiodens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till studieperioden.

Information angående överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du Överföring av studieprestationer.