Sommarterminens kurser – anmäl dig nu!

Sök bland vårt utbud angle-right

CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.

Tidsplan

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste kurserna fylls snabbt. Det finns tre terminer:

Spring period icon

Våren

Vårterminens kursutbudet publiceras den 14.11.2022 och anmälningen börjar den 21.11.2022 kl. 8.

Summer period icon

Sommaren

Sommarterminens kursutbud publiceras den 28.2.2022 och anmälningen börjar den 14.3.2022 kl. 8.

Fall period icon

Hösten

Höstterminens kursutbudet publiceras den 8.8.2022 och anmälningen börjar den 15.8.2022 kl. 8.

Continous period icon

Non-stop

Kurser som är tillgängliga året runt

Målgrupp

Kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. Studerande som avlägger pedagogiska studier för yrkeslärare kan också välja kurser ur portalens utbud.

För dem, som avlägger enskilda kurser vid Öppna YH, kan dessa kurser vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda enligt yrkeshögskolans egen praxis . Närmare information om detta hittar du i kursbeskrivningen.

Bra att veta!

I portalen finns basinformation om kurserna. Länken i kursens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till kursen.

De kurser som erbjuds i portalen är helt virtuella. Till karaktären kan kurserna dock vara olika. I en del av kurserna arbetar de studerande självständigt under en viss tidsperiod medan andra kurser innehåller olika uppgifter som utförs i grupper, under en mera strikt tidtabell. Bekanta dej noggrant med kursbeskrivningarna och de olika arbetssätten.

common image

Överföring av studieprestationer

Information angående överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du HÄR.

Överföring av prestationsanteckningar