Etusivu

CampusOnline.fi

är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.

Tidsplan

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det finns tre terminer:

  • Vårtermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i november
  • Sommartermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i mars
  • Hösttermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i augusti-september

Ytterligare finns det Non-stop kurser som är tillgängliga året runt. Sommartermines kursutbud publiceras i början av mars och anmälningen startar den 16.03. kl. 8. Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste kurserna fylls snabbt.

Målgrupp

Kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen. Studerande som avlägger pedagogiska studier för yrkeslärare kan också välja kurser ur portalens utbud.

Bra att veta!

I portalen finns basinformation om kurserna. Länken i kursens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till kursen.

De kurser som erbjuds i portalen är helt virtuella. Till karaktären kan kurserna dock vara olika. I en del av kurserna arbetar de studerande självständigt under en viss tidsperiod medan andra kurser innehåller olika uppgifter som utförs i grupper, under en mera strikt tidtabell. Bekanta dej noggrant med kursbeskrivningarna och de olika arbetssätten.

Överföring av studieprestationer

Information angående överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du Överföring av studieprestationer.